Ditt lokale bilverksted!

Bilvask ved service!

Vi har nå avtale med Norasonde på Sørumsand om vask av bil. Det betyr at du kan få nyvasket bil når du har bilen på vårt verksted.

Norasonde er en fantastisk bedrift som bringer mange personer tilbake til arbeidslivet. For andre mennesker er de en varig tilrettelagt arbeidsplass. På denne måten kan alle bidra til samfunnets hjul. Det er viktig å støtte opp om slike bedrifter.

Vi i Sørum Bilservice velger derfor å sende bilvask og kunder dit for å bidra til å opprettholde denne virksomheten i vårt lokalsamfunn.